Jobs

Date Location Description Type Link
2019-03-27 - 2019-04-17 Helsinki

Avoin työpaikka: Sivutoiminen, määräaikainen puheenjohtaja, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Hakuaika päättyy 17.4.2019 klo 16.15

Read more
GenderJob
2019-03-27 - 2019-04-17 Helsinki

Avoin työpaikka: 13 sivutoimista, määräaikaista jäsentä ja varajäsentä, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Hakuaika päättyy 17.4.2019 klo 16.15

Read more
GenderJob
2019-03-28 Oslo

Førstekonsulent/rådgiver

Likestillings- og diskrimineringsombudet søker en kandidat til Tilsynsavdelingen, som har et særlig ansvar for å følge utviklingen og fremme likestilling for grunnlagene kjønn, etnisitet og funksjonsevne på alle samfunnsområder.

Read more
GenderJob
2019-03-28 - 2019-04-04 Helsinki

Avoin työpaikka: Tiedottaja, Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry

Hakuaika tehtävään päättyy 4.4.2019 klo 16.00.

Read more
GenderJob
2019-03-30 Trondheim

Faglig veileder

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør-Trøndelag utlyser en stilling med ansvar blant annet for veiledning av kvinner og menn utsatt for incest, voldekt og andre seksuelle overgrep, samt veiledning av pårørende.

Read more
GenderJob
2019-03-31 Oslo

Kommunikasjonsrådgiver

Likestillings- og diskrimineringsombudet søker engasjert, samfunnsinteressert kommunikasjonsrådgiver med gode skriveferdigheter. Hovedoppgaver blir å finne og skrive saker som kan løfte ombudets arbeid i offentligheten.

Read more
GenderJob
2019-04-01 Oslo

Senior Adviser Child Rights

Save the Children is looking for a candidate to support and strengthen Programme Quality and Impact to it's Norwegian and International country offices. The canidate must ensure that child rights programs are inclusive, gender- and disability oriented with a focus of reaching the most marginalized children.

Read more
GenderJob
2019-04-01 Oslo

Rådgiver/seniorrådgiver

Likestillings- og diskrimineringsombudet søker jurist med ansvar for oppfølging av veiledningshenvendelser ombudet mottar. Til stillingen hører også formidling på nett og sosiale medier, samt skrive høringsuttalelser, presseutspill og holde kurs.

Read more
GenderJob
2019-04-01 Solna

Forskare - Sexuella trakasserier

Samverkansprogram mellan flera högskolor Karolinska Institutet (KI) avser, i samarbete med KTH och Malmö universitet, att driva ett samverkansprogram i den svenska högskolesektorn. Målet med programmet är att etablera forskningsbaserad kunskap om inkluderande arbets- och studiemiljöer och en hållbar organisering för förebyggandet av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin i Sverige. Inom ramen för programmet genomförs en nationell prevalensstudie om sexuella trakasserier i svensk akademi samt ett antal olika delstudier vid de lärosäten som ingår i programmet.Vi söker därför en driven forskare som ska leda och genomföra prevalensstudien. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med samverkansprogrammets forskningsledare och andra forskare.

Read more
GenderJob Karolinska Institutet
2019-04-01 Solna

Forskningsledare - Sexuella trakasserier

Karolinska Institutet (KI) avser, i samarbete med KTH och Malmö universitet, att driva ett samverkansprogram i den svenska högskolesektorn. Målet med programmet är att etablera forskningsbaserad kunskap om inkluderande arbets- och studiemiljöer och en hållbar organisering för förebyggandet av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin i Sverige. KI söker nu en driven forskningsledare som ska etablera och leda verksamheten.

Read more
GenderJob Karolinska institutet
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo