Jobs

Date Location Description Type Link
2019-02-25 Oslo

Samfunnsviter - seniorrådgiver/rådgiver

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet søker en samfunnsviter til et viktig samfunnsområde med behov for gode analyser og utredninger. Det er en fordel med kunnskap om fagområder som likestilling, ikke-diskriminering, vold o.l.

Read more
GenderJob
2019-02-28 London

Social Science Research Fellow for Women in Data Science and AI

Digital technologies, data science and AI have diverse and far-reaching implications for the lives of individuals and the functioning of societies. It is imperative for women to be equal partners in developing the algorithms, setting the research agendas, and building the applications underpinned by data science and AI. Nevertheless, at the moment, women are underrepresented in data science and AI professions. With the goal of remedying this issue, the Alan Turing Institute has established the research project Women in Data Science and AI.

Read more
GenderJob The Alan Turing Institute
2019-02-28 London

Data Science Research Fellow for Women in Data Science and AI

The Alan Turing Institute is recruiting a full-time postdoctoral scholar to work in the public policy programme. The scholar will focus entirely on the Women in Data Science and AI research project, employing data science and AI to study the participation and role of women in these fields.

Read more
GenderJob The Alan Turing Institute
2019-03-01 Helsinki

Avoin työpaikka: Korkeakouluharjoittelija, Helsingin kaupunki

Haku tehtävään päättyy 1.3.2019 klo 16:00

Read more
GenderJob
2019-03-01 Oslo

Stipendiat på området unge voksne som står utenfor arbeid og utdanning

Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet har ledig stilling som stipendiat i prosjektet Preventing sick leave and marginalization in young adults. Stipendiaten skal blant annet se på: Kjønn, karakter, helse og fraværsordninger som mulige årsaker.

Read more
GenderJob
2019-03-03 Göteborg

Jämställdhetsmyndigheten söker en ekonom

Jämställdhetsmyndigheten söker en ekonom. Sista ansökningsdag är 3 mars 2019.

Read more
GenderJob Jämställdhetsmyndigheten
2019-03-03 Göteborg

Utredare med inriktning på statsbidrag

Jämställdhetsmyndigheten söker en utredare med inriktning på statsbidrag. statsbidrag. Sista ansökningsdag är 3 mars 2019.

Read more
GenderJob Jämställdhetsmyndigheten
2019-03-04 Umeå

Doktorand i psykologi med inriktning mot ledarskap och genus

Institutionen för psykologi, i samarbete med Genusforskarskolan vid Umeå Centrum för Genusstudier, söker en doktorand till ett forskningsprojekt med inriktning mot genusrelaterade aspekter av destruktivt ledarskap. Ett intresse för både ledarskap och frågor som rör genus är således nödvändigt. Vi erbjuder fyra års heltidsanställning. Ansök senast 2019-03-04.

Read more
GenderJob Genusforskarskolan, Umeå universitet
2019-03-04 Umeå

Doktorand i industridesign med inriktning mot framväxande praktiker och genusstudier

Designhögskolan söker en doktorand i industridesign med inriktning mot framväxande praktiker och genusstudier till Designhögskolan vid Umeå universitet. Doktorandanställningen utlyses i samarbete med Umeå Centrum för Genusstudier och är en tidsbegränsad anställning (4 år på heltid men i praktiken 5 år inklusive 20% undervisning). Sista ansökningsdag är 4 mars 2019.

Read more
GenderJob Genusforskarskolan, Umeå universitet
2019-03-04 Umeå

Doktorand i logopedi med genusinriktning för forskning om röst och kommunikation hos personer med könsdysfori

Institutionen för klinisk vetenskap utlyser i samarbete med Institutionen för klinisk vetenskap utlyser i samarbete med Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier en doktorandanställning för forskarstudier inom området könsbekräftande logopedisk behandling av personer med könsdysfori.

Read more
GenderJob Genusforskarskolan, Umeå universitet
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo