Jobs

Date Location Description Type Link
2020-03-01 Tromsø

Professor/førsteamanuensis i tverrfaglige metodologier og metoder

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet søker førsteamanuensis/professor i tverrfaglige metodologier og metoder. Stillingen er delt mellom Senter for fredsstudier, Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for samiske studier. Stillingens hovedområde er samfunnsvitenskapelige metodologier og metoder innenfor fler- og tverrfaglig forskning, undervisning og veiledning i kjønnsforskning, urfolksstudier og freds- og konfliktstudier.

Read more
GenderJob
2020-03-08 Oslo

Førstekonsulent innan kommunikasjon og senterstøtte

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo har en ledig stilling som førstekonsulent. Kandidaten vil jobbe med senterets kommunikasjons- og informasjonstjenester, arrangementet og andre forefallende administrative oppgaver.

Read more
GenderJob
2020-03-08 Oslo

Stipendiatstillinger innen demokrati, likestilling, læring og mobilisering for fremtidige borgere

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet lyser ut to stipendiatstillinger koblet til prosjekt Democracy, Equality, Learning and Mobilisation for Future Citizens (DEMOCIT). Prosjekter er forankret til Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning.

Read more
GenderJob
2020-03-09 Helsinki

Avoin työpaikka: projektisuunnittelija, Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto hakee kasvatustieteelliseen tiedekuntaan projektisuunnittelijaa tiedekunnan rakenteisiin ja käytäntöihin liittyvän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön käynnistämiseen ja eteenpäin saattamiseen. Tehtävä on määräaikainen (12 kk, alkaen 1.4.2020 tai sopimuksen mukaan). Hakuaika päättyy 9.3.2020.

Read more
GenderJob
2020-03-15 Lund

Doktorand - Genus, arbete och försörjning i en global värld

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens och programmets verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma.

Read more
GenderJob Lunds universitet
2020-03-15 Lund

Doktorand - QUEER /TRANS studier i en global värld

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens och programmets verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma.

Read more
GenderJob Lunds universitet
2020-03-15 Lund

PhD student - Gender, Labour, and Livelihood in a Global World

The Department of Gender Studies at Lund University welcome applicants to their PhD programme. The programme runs full time and the student will pursue the requirements of the PhD degree and actively participate in department activities.

Read more
GenderJob
2020-03-20 Helsinki

Avoin työpaikka: korkeakouluharjoittelija, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (STM)

Ajankohta ja kesto: 1.9.-30.11.2020 Viimeinen hakupäivä: 20.03.2020

Read more
GenderJob
2020-03-23 Uppsala

Doktorand i Genusvetenskap med inriktning mot speldesign

Centrum för genusvetenskap og Institutionen för speldesign ved Universitetet i Uppsala lyser ut ledig kjønn, spill og samfunn.

Read more
GenderJob
2020-03-23 Uppsala

Doktorand i Genusvetenskap

Centrum för genusvetenskap ved Universitetet i Uppsala lyser ut en ledig stipendiatstilling i genusvetenskap.

Read more
GenderJob
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo