Calendar

Date Location Description Type Link
2022-03-22 Stockholm, Sweden

Genus och metod: historiografi (5 hp)

Kursen behandlar hur processer över tid speglas i olika texter och material, vems historia som återfinns i historieböckerna och vems historia som inte skrivs och glöms bort. Under kursen diskuteras hur kulturell och samhällelig kunskap kan vara organiserad i epoker, händelser och vändpunkter och hur det kan analyseras och problematiseras.

Read more
PhD-course Stockholms universitet
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo