Jobs

Date Location Description Type Link
2019-03-28 Oslo

Førstekonsulent/rådgiver

Likestillings- og diskrimineringsombudet søker en kandidat til Tilsynsavdelingen, som har et særlig ansvar for å følge utviklingen og fremme likestilling for grunnlagene kjønn, etnisitet og funksjonsevne på alle samfunnsområder.

Read more
GenderJob
2019-03-31 Oslo

Kommunikasjonsrådgiver

Likestillings- og diskrimineringsombudet søker engasjert, samfunnsinteressert kommunikasjonsrådgiver med gode skriveferdigheter. Hovedoppgaver blir å finne og skrive saker som kan løfte ombudets arbeid i offentligheten.

Read more
GenderJob
2019-04-01 Oslo

Rådgiver/seniorrådgiver

Likestillings- og diskrimineringsombudet søker jurist med ansvar for oppfølging av veiledningshenvendelser ombudet mottar. Til stillingen hører også formidling på nett og sosiale medier, samt skrive høringsuttalelser, presseutspill og holde kurs.

Read more
GenderJob
2019-04-01 Solna

Forskare - Sexuella trakasserier

Samverkansprogram mellan flera högskolor Karolinska Institutet (KI) avser, i samarbete med KTH och Malmö universitet, att driva ett samverkansprogram i den svenska högskolesektorn. Målet med programmet är att etablera forskningsbaserad kunskap om inkluderande arbets- och studiemiljöer och en hållbar organisering för förebyggandet av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin i Sverige. Inom ramen för programmet genomförs en nationell prevalensstudie om sexuella trakasserier i svensk akademi samt ett antal olika delstudier vid de lärosäten som ingår i programmet.Vi söker därför en driven forskare som ska leda och genomföra prevalensstudien. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med samverkansprogrammets forskningsledare och andra forskare.

Read more
GenderJob Karolinska Institutet
2019-04-01 Solna

Forskningsledare - Sexuella trakasserier

Karolinska Institutet (KI) avser, i samarbete med KTH och Malmö universitet, att driva ett samverkansprogram i den svenska högskolesektorn. Målet med programmet är att etablera forskningsbaserad kunskap om inkluderande arbets- och studiemiljöer och en hållbar organisering för förebyggandet av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin i Sverige. KI söker nu en driven forskningsledare som ska etablera och leda verksamheten.

Read more
GenderJob Karolinska institutet
2019-04-01 Solna

Forskningsledare - Sexuella trakasserier

KI söker en forskningsledare till ett samverkansprojekt kring inkluderande arbets- och studiemiljöer.

Read more
GenderJob Karolinska Institutet
2019-04-01 Solna

Forskare - Sexuella trakasserier

KI i samarbete med KTH och Malmö universitet söker en forskare som ska leda och genomföra en prevalensstudien.

Read more
GenderJob Karolinska Institutet
2019-04-05 Helsinki

Avoin työpaikka: Harjoittelija, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)

Viimeinen hakupäivä: 05.04.2019

Read more
GenderJob Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE
2019-04-09 Oslo

Prosjektmedarbeider likestilling

I forbindelse med to EU-finansierte prosjekter knyttet til arbeid/familiebalanse-problematikk, søker Reform – ressurssenter for menn en medarbeider i ett års engasjement. Det er ønskelig med kunnskap om kjønn og likestilling i arbeidslivet.

Read more
GenderJob
2019-04-09 Stavanger

Stipendiat i kjønns- og seksualitetsforskning

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i kjønns- og seksualitetsforskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Nettverk for kjønnsforskning. Stipendiaten skal være tilknyttet prosjektet Beyond equality: Women and sexual justice politics in Scandinavian queer organizing.

Read more
GenderJob
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo