Calendar

Date Location Description Type Link
2019-05-07 Oslo

Några punkter om redaktören som producent, figur och kritisk funktion

Som del av seminarrekken Kritisk tenkning og 'langsom forskning' i tellekantens tid inviterer Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO til seminar med Nils Olsson, litteraturviter ved Göteborgs Universitet.

Read more
Seminar
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo